NEWS

ข่าวกิจกรรม

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และมอบตราฯ พวกเราคือคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และมอบตราฯเวียนมาอีกปี เพราะพวกเราคือคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม