NEWS

ข่าวกิจกรรม

ทีมนักศึกษาชมรมรัฐศาสตร์ร่วมกิจกรรมการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทีมนักศึกษาชมรมรัฐศาสตร์ ได้แก่ นางสาววันทนา มุ่งดี นางสาวนิติยา ถูพระอ่าง และนางสาว ศิรินาฏ คำขวา ได้รับรางวัลลำดับที่ 5 จากกิจกรรมการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม