NEWS

ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ภาพกิจกรรม