NEWS

ข่าวกิจกรรม

การอบรมนักศึกษา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตร หลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร คัยนันทน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตร หลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม