NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถานศึกษาเครือข่าย

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม โครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถานศึกษาเครือข่าย วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรม