NEWS

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ให้นักศึกษา ประชาชน และผู้มีสิทธิ์ให้ไปออกเสียงลงประชามติ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมร่วมเดินขบวนรณรงค์ให้นักศึกษา ประชาชน และผู้มีสิทธิ์ให้ไปออกเสียงลงประชามติในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรม