NEWS

ข่าวกิจกรรม

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์”

บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์” ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพกิจกรรม