NEWS

ข่าวกิจกรรม

การสอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

การสอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน มีการสอบข้อเขียน โดยใช้คะแนนส่วนกลาง (GAT/PAT) วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม