NEWS

ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดวันคล้ายวันเกิด ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดวันคล้ายวันเกิด ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ภาพกิจกรรม