NEWS

ข่าวกิจกรรม

สโมรนักศึกษาคณคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเข้าคลาสเชียร์วันแรก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สโมรนักศึกษาคณคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเข้าคลาสเชียร์วันแรก
ภาพกิจกรรม