NEWS

ข่าวกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา

สำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา วันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (ตึก ๑๕ ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม