NEWS

ข่าวกิจกรรม

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 5 มิถุนายน 2562เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม