NEWS

ข่าวกิจกรรม

การร่วมพิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การร่วมพิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ภาพกิจกรรม