คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต้อนรับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต้อนรับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต้อนรับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาพข่าว :