คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับโล่เกียรติคุณ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับโล่เกียรติคุณ จากเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กรมราชทัณฑ์

สนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัย ด้านจัดการศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ที่มา :

ภาพข่าว :