มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

เมื่อ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่มา :

ภาพข่าว :