นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขอเชิญแนะนำตัวให้คณาจารย์

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขอเชิญแนะนำตัวให้คณาจารย์ รุ่นพี่ได้รู้จักหน่อยครับ

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา และรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

โดยการแนะนำชื่อ-ชื่อเล่น-จบจาก-หมู่เรียน และอื่นๆ

เช่น น้องชื่อ นายคนดี รักเรียน ชื่อเล่น น้องสิงห์ จบจาก รร.รปศ.ศึกษา หมู่เรียนที่ 1 ครับ
รหัส63  สิงหราช25   รุุ่นCOVID19

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม