ขอเรียนเชิญ ร่วมชม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ “New Normal” วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ขอเรียนเชิญ ร่วมชม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร”
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ “New Normal”
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ สนามอรุณปรีดีดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (สนาม ๓)

อ่านเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/597164430396273/photos/a.606292506150132/3116834351762589/?type=3&theater