พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จากหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ขบวนเครื่องราชสักการะตั้งขบวนพร้อมกันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมี อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และขบวนเครื่องราชสักการะเคลื่อนขบวนไปจนถึงสนามอรุณปรีดีดิลก โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม เพื่อรับมอบเครื่องหมายนักศึกษา ประดับบนเครื่องแบบนักศึกษา ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 อ่านเพิ่มเติมที่…https://www.facebook.com/www.rmu.ac.th/photos/a.3718604018169306/3718604158169292/?type=3&theater