ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตรุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. -7 ธ.ค. 63 ได้แก่
1 นาย ณัฐพล วารินทร์อินทร์ รปศ.ปี 2
2 น.ส. ศิรัญญาไชยฮะนิจ รปศ.ปี 2
3 น.ส. พรฤทัย เพชรจันทึก รบ.ปี 3
4 นายเนวิน อันทะหวา รบ.ปี 3
ณ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
อ่านรายละเอียดที่นี่ คลิ๊ก