หลักสูตร รป.บ.(WIL) ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพล้อเอเซียแห่งประเทศไทย (WAFCAT-ญี่ปุ่น) จัดอบรมค่าย ICE-CREAM CAMP ครั้งที่ 3

หลักสูตร WIL รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา

ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตร WIL รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา
ได้มีโอกาสร่วมจัดอบรมกับ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพล้อเอเซียแห่งประเทศไทย (WAFCAT-ญี่ปุ่น), วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย, ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย, และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม,

จัดอบรมค่าย ICE-CREAM CAMP ครั้งที่ 3


 

👉🏾ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง ของหลักสูตรฯ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร สุนทร อาจารย์
เทอดเกียรติ ฉายจรุง พี่เบน ธัณฏิกานต์ คำวิเศษธนธรณ์
และ น้องเอ นายสุทธิพงษ์ โคกนาทม หลักสูตร WIL รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา
ซึ่งเป็นนักศึกษาทุน wafcat