ขอเชิญชวนเข้าฟังการเปิดเวทีสาธารณะ จับตาการเลือกตั้งท้องถิ่น “ส่อง…วิสัยทัศน์และนโยบายผู้สมัครนายก อบจ.มหาสารคาม”

📌วันนี้ …เวลา 13.00-15.00 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ (อาคาร34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม