ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการ นวัตกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เครือข่าย DSI

ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการ นวัตกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เครือข่าย DSI

เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ผ่านสื่อออนไลน์ (กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 21 กันยายน 2564 รับจำนวนจำกัด สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code หรือ https://docs.google.com/forms/d/1n9_8Zxx-uy-1xO49XYXL0yK5HzTwH_1tqe2OlFaLsJs ปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564

รับจำนวนจำกัด เพียงรุ่นละ 35 คนเท่านั้น (โควตาเฉพาะมรภ.มหาสารคาม)

ดีเอสไอเปิดอบรมออนไลน์ โควตาของมรภ.มหาสารคาม รุ่น 1 และ 2 รุ่นละ 35 คน (กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนและนักศึกษาที่สนใจ) อบรมฟรีตามตาราง
หลังจบการอบรม จะได้รับเกียรติบัตรรับรองจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ