คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟัง PSPA Talk  เรื่อง “กลยุทธ์ธุรกิจยุคโควิด-19 ” โดย ดร.บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

📌​วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
เวลา 14.00-16.00 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  Clould Meeting
.
https://zoom.us/j/2534175164?pwd=bURIaUk4VlpIQ0tlSHVndG1qSTdpZz09

meeting ID:  2534175164
passcode: 0DitK9
.
📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
ผศ.ดร.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์
ฝ่ายวิชาการฯ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม