คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟัง PSPA Talk  เรื่อง “ผู้ว่าอยากเล่า: ประสบการณ์การบริหารงานภาครัฐ” โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

📌​วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
เวลา 16.00-18.00 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  Clould Meeting
.
https://zoom.us/j/2534175164?pwd=bURIaUk4VlpIQ0tlSHVndG1qSTdpZz09

meeting ID:  2534175164
passcode: 0DitK9
.
📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
ผศ.ดร.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์
ฝ่ายวิชาการฯ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม