rattakorn

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีท …

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Read More »

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาทักษะการพูดในที …

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ Read More »

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสา …

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น Read More »

ขอเรียนเชิญ ร่วมชม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ “New Normal” วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ขอเรียนเชิญ ร่วมชม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร&#8 …

ขอเรียนเชิญ ร่วมชม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ “New Normal” วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป Read More »

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบั …

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Read More »

คณะอนุกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคา …

คณะอนุกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Read More »

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศา …

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น Read More »