ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟัง PSPA Talk  เรื่อง “ผู้ว่าอยากเล่า: ประสบการณ์การบริหารงานภาครัฐ”

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึ …

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟัง PSPA Talk  เรื่อง “ผู้ว่าอยากเล่า: ประสบการณ์การบริหารงานภาครัฐ” Read More »

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟัง PSPA Talk  เรื่อง “กลยุทธ์ธุรกิจยุคโควิด-19 ”

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึ …

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟัง PSPA Talk  เรื่อง “กลยุทธ์ธุรกิจยุคโควิด-19 ” Read More »

อเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจร่วมฟัง PSPA Talk

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจา …

อเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจร่วมฟัง PSPA Talk Read More »

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีท …

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจร่วมฟัง PSPA Talk “…เรื่องเล่า อัฟกานิสถาน…

📌คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจ …

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจร่วมฟัง PSPA Talk “…เรื่องเล่า อัฟกานิสถาน… Read More »

ขอเชิญชวนเข้าฟังการเปิดเวทีสาธารณะ จับตาการเลือกตั้งท้องถิ่น

ขอเชิญชวนเข้าฟังการเปิดเวทีสาธารณะ จับตาการเลือกตั้งท้อ …

ขอเชิญชวนเข้าฟังการเปิดเวทีสาธารณะ จับตาการเลือกตั้งท้องถิ่น Read More »

ขอแสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่น ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร …

ขอแสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่น ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 Read More »

หลักสูตร รป.บ.(WIL) ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพล้อเอเซียแห่งประเทศไทย (WAFCAT-ญี่ปุ่น) จัดอบรมค่าย ICE-CREAM CAMP ครั้งที่ 3

หลักสูตร WIL รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบ …

หลักสูตร รป.บ.(WIL) ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพล้อเอเซียแห่งประเทศไทย (WAFCAT-ญี่ปุ่น) จัดอบรมค่าย ICE-CREAM CAMP ครั้งที่ 3 Read More »

หลักสูตร รป.บ.สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ลงข่าวเดลินิวส์

หลักสูตร รป.บ.สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริห …

หลักสูตร รป.บ.สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ลงข่าวเดลินิวส์ Read More »